نمایش همه نتایج 2

 • فروش سردر زغال سنگ EBZ160

  سردر زغال سنگ EBZ160 برای تونل زنی زیرزمینی معدن زغال سنگ، حفاظت از آب، تونل جاده و سایر پلک ها قابل استفاده است.

  مدل: EBZ160
  وزن کلی: 47t
  قدرت ناخالص: 250kw
  سرعت سفر: 6.5 متر در دقیقه

 • برای فروش سردر معدن زغال سنگ EBZ260

  سردر معدن زغال سنگ EBZ260 برای تونل زنی زیرزمینی معدن زغال سنگ، حفاظت از آب، تونل جاده و سایر پلک ها قابل استفاده است.

  مدل: EBZ260
  وزن کلی: 85t
  قدرت ناخالص: 410.5kw
  سرعت سفر: 7 متر در دقیقه